Quiosque

Opis systemu:

Sieć sklepów z odzieżą dla kobiet w wieku 30+ w stylu eleganckim, kobiecym i soft office’owym.

Wsparcie dla Franczyzobiorcy:

 • pomoc w doborze lokalizacji sklepu;
 • negocjacje z centrum handlowym, na życzenie Partnera;
 • realizacje projektu architektonicznego, wraz z projektami branżowymi, oraz projektem umeblowania sklepu;
 • pozyskanie zezwoleń budowlanych w przypadku centrów handlowych;
 • udostępnienie obowiązującego w sieci oprogramowania i systemu informatycznego;
 • stałe zaplecze marketingowe;
 • stałe zaplecze towarowe, bieżące dostawy nowych kolekcji, bieżąca analiza sprzedaży oraz zarządzanie towaru zgodnie z ich rotacją;
 • objęcie sklepu programem lojalnościowym „Klub QSQ”;
 • pomoc w weryfikacji personelu, na etapie naboru oraz pracy bieżącej;
 • niezbędne szkolenia pracowników, zgodne ze standardami Quiosque;
 • stała opieka i bieżąca pomoc ze strony regionalnego menagera sprzedaży.

Suma inwestycji:

 • kwota inwestycji jest uzależniona od stanu lokalu i waha się od 1500 do 2500 za m2, przy stanie surowym.
 • opłata za udzielenie licencji – brak;
 • opłata wstępna za projekt architektoniczny, pilotaż techniczny oraz marketing  – 19,5 tys. zł. netto;  w opłacie pilotażowej częściowo ujęte jest wyposażenie, tj. liczniki, kaseton;
 • zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z porozumieniem wekslowym oraz kaucji zwrotnej lub gwarancji bankowej na rzecz PBH SA w kwocie 40 tys. zł.;
 • bieżące opłaty marketingowe – brak;
 • szacowany okres zwrotu inwestycji – 3 lata;
 • lokalizacja sklepu – miasta powyżej 50 tys. mieszkańców, centra handlowe lub ulice handlowe. Każdorazowo lokalizacja wymaga akceptacji ze strony marki Quiosque;
 • wielkość sklepu nie mniej niż 90m2 i nie więcej niż 140m2;
 • tytuł prawny do lokalu – umowa najmu lub akt własności, stanowią załącznik do umowy współpracy;

Wymagania sieci:

 • Lokalizacja sklepu – miasta powyżej 50 tys. mieszkańców, centra handlowe lub ulice handlowe. Każda lokalizacja wymaga akceptacji ze strony marki Quiosque.
 • Wielkość sklepu nie mniej niż 100m2 i nie więcej niż 170m2;
 • tytuł prawny do lokalu – umowa lub akt własności.

Informacje o franczyzodawcy:

PBH SA
ul. Wyrzyska 6, 85-441 Bydgoszcz
Tel: +48 (0 52) 373 54 01 wew 33
e-mail:a.podsiadla@quiosque.plwww.quiosque.pl

Osoba do kontaktu dla kandydatów:

Aleksandra Podsiadła, manager ds. Ekspansji, tel. 502 187 965